Købsbetingelser

Reservation og betaling
Ved reservering af en unge indbetales et reservationsgebyr på 300kr. Dette beløb tilbagebetales ikke ved fortrydelse af køb.
Ungen vil ikke være reserveret før beløbet er indbetalt, og kan indtil da fortsat afsættes til anden køber.

Når kaninen kan afhentes, efter fyldte 8 uge, aftales en dag og tidspunkt. Såfremt jeg ikke hører fra dig inden 9 uge, og intet er aftalt, vil kaninen blive afsat til anden side, og depositum vil gå tabt.
Ved afhentning af kaninungen, betales det resterende beløb.
Betaling kan foregå med en af følgende:

  • Kontant betaling

Sundhed og sygdom
Kaniner kommer kun herfra, såfremt de er sunde og raske. Alle unger gennemgår dagligt et rutinetjek, hvor der undersøges for tandfejl, utøj, eller øvrige sundhedsfejl.
Konstateres der noget mistænkeligt vil ungerne få den fornødne behandling. Dette betyder også at en alvorligt tilskadekommet, eller syg, kanin vil blive aflivet humant. Syge kaniner vil aldrig komme til salg.

Alle medfødte sygdomme opstået indenfor de første 14 dage efter overdragelse, vil medføre en komplet tilbagebetaling af beløbet, eller ombytning til en ny kanin. Cheers for Ears afholder ikke udgifter til dyrlægeregninger.
Opstår der sygdom eller kroniske fejl efter længere tid efter overdragelse til ny ejer, er det denne der afholder alle udgifter.

Bliver en reserveret unge syg eller omkommer inden 8 uge, vil køber ligeledes blive tilbudt tilbagebetaling af beløbet, eller en ny kanin.
Alle kaniner der sælges herfra er derudover intakte. Ønskes der neutralisering, afholder ejer selv denne udgift.

Vi vil meget gerne have besked, såfrem der opleves sygdom, ved aflivning, eller dødsfald, uanset alder og årsag. Dette gør det lettere for os, at holde os opdateret omkring sundheden i vores linier.

Hvad følger med?
Ved Cheers for Ears går vi meget op i kaninernes sundhed og temperament. Vi garanterer derfor at kaninerne er den race som er nævnt, samt at kun dyr uden sundhedsfejl, eller mentale problemer, deltager i avlen.
Unger vil typisk få samme personlighedstræk fra deres forældre. Det kombineret med at de er i hænder fra fødslen, betyder at de vil have et venligt, kærligt og nysgerrigt temperament ved fraflytning.
For at opretholde et sundt og stærkt sind blodfornyer vi løbene, med gode avlsdyr fra udlandet. Der vil derfor forekomme både svenske og tyske dyr i linierne, som ikke er i øvrige avleres dyr.

Garanti for race
En kontaktsøgende kanin, som er vant til håndtering
Sunde og stærke linier, med løbene blodfornyelse
Øretatovering så kaninen kan spores tilbage, hvis den bliver væk
Afkomsattest, med oversigt over forældredyr, farver, etc
En madpakke til den første tid, bestående af det foder den er vant til
Et hæfte med nyttig information omkring kaninhold
Mulighed for råd og vejledning gennem kaninens levetid
Priser
Prisen er pr. 01.01.2024 600kr, medmindre andet er angivet. Den er fast, og kan ikke forhandles.

Videreformidling
Skal du/i, af en eller anden årsag, af med jeres kanin fra Cheers for Ears, er i velkommen til at aflevere den igen, her på adressen.
Videreformidles kaninen gennem andre veje, vil vi meget gerne informeres herom.